Persian(Iran)English (United Kingdom)
 

نظرسنجی

کدام قسمت سایت مورد توجه شما قرار گرفت?
 

حاضرین در سایت

ما 38 مهمان آنلاین داریم

جستجو

معرفي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 06 مهر 1387 ساعت 06:15

اهداف و رسالت های اداره کل دامپزشکی استان کرمان

- صيانت از سرمايه دام ، طيور، آبزيان و ...  استان با واكسيناسيون ساليانه 20 ميليون نوبت راس دام سبك، 800 هزار نوبت راس دام سنگين و در حدود 70 ميليون نوبت قطعه طيور

- جلوگيري از انتقال و شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ( از 1706 عامل شناخته شده بيماريزا در انسان 832 مورد مشترك بين انسان و دام هستند) شامل : بروسلوز ، سل ، هاري ، مشمشه و...، با انجام واكسيناسيون  ، خونگيري و تست وكشتار دامهاي آلوده

- پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي نوپديدوبازپديد واقدامات لازم مديريت بحران جهت مبارزه با بيماريهاي انفلوآنزاي فوق حاد پرندگان ، CCHF ، تب كيو ، جنون گاوي  و ...

- پيشگيري ومبارزه با انگلهاي داخلي و خارجي شامل : سمپاشي ساليانه بيش از 15 ميليون مترمربع  اماكن دامي و 5ميليون نوبت سر سمپاشي بدن دام

- اجراي سيستم GIS (سامانه اطلاعات جغرافيايي ) به منظور بررسي و رديابي سريع بيماريها و كنترل و پيشگيري از گسترش بيماريها

- اجراي سيستم كنترل يكپارچه قرنطينه دامي و اعمال ضوابط و مقررات قرنطينه اي و راه اندازي پست هاي قرنطينه بين استاني و داخل استاني جهت كنترل ورود و خروج دام و فراورده هاي دام
- مراقبت فعال وغيرفعال به منظور مبارزه با بيماريهاي طيور صنعتي و بومي علي الخصوص آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان

- مراقبت فعال و غيرفعال با بيماريهاي آبزيان پرورشي ومنابع ابي وبهبود وضعيت بهداشتي آنها

- نظارت بهداشتي و شرعي بر كشتار دام در 34 كشتارگاه دام و طيور استان و ضبط موارد غيربهداشتي

- نظارت بربيش از 26 كارخانه خوراك دام ، طيور و آبزيان.

- نظارت برتوزيع و عرضه  فراورده هاي خام دامي در بيش از 1600 مركز عرضه، سردخانه نگهداري ، مراكز بسته بندي و... در سطح استان ( گوشت قرمز ، مرغ ،ماهي، شير،عسل ،تخم مرغ و . . . آلايشهاي خوراكي و غير خوراكي شامل : كود،پشم،كرك و ... ) وخودروهاي حمل

- نظارت بر بيش از 80 مركز درماني ، مايه كوبي ، داروخانه ، شركتهاي پخش دارو وواكسن ، شركتهاي مميزي ، كارخانجات وخطوط توليد دارو و واكسن بخش خصوصي استان ونمونه برداري مستمر

- انجام آزمايشات و اقدامات تشخيصي و كنترلي دام و فراورده هاي خام دامي در آزمايشگاه مرجع و منطقه اي دامپزشكي جنوبشرق ( همكار اتحاديه اروپا ) به منظورانجام اقدامات تشخيصي دامپزشكي از استانهاي همجوار.

- اعزام كارشناسان به خارج از كشور جهت نظارت بهداشتي و شرعي بر واردات گوشت و فراورده هاي خام دامي.

 

شرح وظایف ادارات ستادی اداره کل دامپزشکی استان

اداره طرح و برنامه
-انجام بررسيهاي لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت بهداشت دام .
-بررسي و اصلاح برنامه هاي اجرائي ارائه شده توسط دفاتر و حوزه هاي مختلف فني و اداري و تطبيق آن با سياستهاي كلان و استراتژيك سازمان دامپزشكي كشور
-مطالعه و بررسي امكانات و منابع و اولويت بندي طرحها ، برنامه ها و نيازها و تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي و تنظيم مبادله موافقتنامه هاي مربوطه
-مطالعه ، بررسي و جمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل و منطقي از برنامه ها ، طرح ها و پروژه ها و بودجه هاي پيشنهادي و تهيه و تدوين گزارشهاي مقايسه اي و تحليلي و ارزشيابي عملكرد برنامه ها و ارائه پيشنهادات اصلاحي .
-برنامه ريزي ،‌نظارت و پيگيري استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري ، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها و ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور استفاده در امر برنامه ريزي و همكاري با مراجع آمار گيري و سرشماري .
-تنظيم و برنامه ريزي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور دامپزشكي به بخش خصوصي و عقد قراردادهاي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت .
-برنامه ريزي ، نظات و پيگيري توسعه سرمايه گذاري و كارافريني دامپزشكي .
-مطالعه ، برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات IT
-پيگيري اعتبارات مورد نياز اجراي طرحها و پروژه ها از منابع عمومي و تسهيلات بانكي
-همكاري در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي دامپزشكي ، همايشهاي علمي و پروژه هاي بيمه دام
-همكاري و مشاركت در تدوين برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه و تامين منابع مالي مورد نياز
-مطالعه و نيازسنجي نيروي انساني و پيگيري جذب اعتبار و تامين پرسنل طرح تامين نيروي انساني و مشمولين و برنامه ريزي جابجائي و توزيع مناسب منابع انساني موجود .

حوزه مديركل :
-تنظيم برنامه ها و انجام هماهنگي هاي لازم جهت و شركت مديركل در مجامع ، ستادها و جلسات داخل و خارج دستگاه در چارچوب وظائف محوله
-فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مسئولين ، كاركنان و مراجعين با مديركل و تنظيم اوقات ملاقاتها
-اتخاذ تدابير لازم در خصوص انجام خدمات دفتري شامل تنظيم برنامه ها ، جلسات ، بازديدها ، ملاقاتها و مسافرتهاي مديركل
-اقدام و پيگيري جهت ابلاغ و ارسال مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و دستورات صادره از سوي مديركل به واحدهاي تحت نظر
-اعلام و گزارش مطالب و برنامه هاي روزانه دفتر و انجام ساير امور ارجاعي از طرف شخص مديركل
-انجام امور ستادي شخصي مديركل و راهبري امور پشتيباني هاي عمومي لازم
-آماده كردن سوابق و پرنده هاي مربوط به جلسات ، كميسيونها ، سمينارها و ... براي اطلاع ، مطالعه و پشتيباني اطلاعاتي مديركل
-انجام راهبري ها و اقدامات لازم در زمينه خدمات اداري شامل دريافت ،‌ثبت ، ضبط و بايگاني اسناد ، پرونده ها ، اوراق ، مكاتبات و مدارك مديركل با استفاده از فناوري و نرم افزاري مناسب

روابط عمومي :
--اقدام جهت انعكاس ارزشها ، ويژگيها ، ديدگاهها ، سياستها و برنامه هاي دستگاه
-تنظيم و اجراي برنامه هاي خبري ، تبليغاتي و انتشاراتي
-برنامه ريزي و انجام تبليغات با همكاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظائف محوله
-تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ها ، اطلاعيه ها ، اگهي ها و پيامهاي دستگاه و اقدام در جهت نشر و انعكاس در رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي
-برنامه ريزي و اجراي امور پس از هماهنگي با مسئولين كنفرانسها ، سمينارها ، مصاحبه ها ، بازديدها و تشكيل نمايشگاهها با همكاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظايف محوله
-اقدام در جهت جمع آوري ، طبقه بندي و آرشيو اطلاعات اخبار و مطبوعات
-فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم ، مسئولين نهادها و كاركنان با مديركل و مديران ستادي و شهرستاني
-بررسي مطالب مطروحه و مدرج در رسانه هاي گروهي و مجامع عمومي در رابطه با دستگاه و اقدام به پاسخگوئي از طريق هماهنگي با ادارات مربوطه
-اقدام در جهت انعكاس و اطلاع رساني در زمينه فعاليت ها ، برنامه ها ، طرحها و عملكرد دستگاه به مسئولين و مردم
-انجام همكاري لازم در برگزاري سمينارها ، همايشها و مراسم مذهبي
-انجام اقدامات و همكاريهاي لازم در راستاي توسعه دولت  الكترونيك و توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات .اداره نظارت بر بهداشت عمومي:
-ابلاغ ، برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در خصوص چگونگي كنترل و نظارت بهداشتي اماكن دامي و صنايع وابسته به مردم ، كشتارگاهها ، مراتع ، كارخانجات توليد و مراكز تهيه ، عمل آوري ، بسته بندي و توزيع و عرضه فراورده هاي خوراكي و غيرخوراكي دام و مراكز جمع آوري شير و كارخانجات خوراك دام و طيور
-اعلام و نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوط به چگونگي كنترل كيفي و بهداشتي گوشت و ساير فراورده هاي خام دامي (شير، تخم مرغ، عسل و ...) در مراكز توليد ، تهيه ،‌نگهداري ، توزيع و عرضه و انجام آزمايشات مختلف و تفسير نتايج آن
-انجام اقدامات لازم بمنظور صدور پروانه و مجوزهاي بهداشتي تاسيس و بهره برداري از مراكز و تاسيسات دامي فراورده هاي خوراكي و غيرخوراكي دامي و تنظيم و صدور پروانه ها و مجوزهاي مسئولين فني و بهداشتي و نظارت بر حسن عملكرد ايشان
-تهيه و تنظيم برنامه كنترل امور مربوط به تبديل لاشه ها و اندامهاي ضبطي و تبديل ضايعات بمنظور استفاده جهت خوراك دام و كود با رعايت اصول بهداشتي و اجراي ضوابط پسماندهاي دامپزشكي
-برنامه ريزي نظارت و پيگيري و ساماندهي كشتار دامهاي روستائي و كشتار در اعياد و مراسم مذهبي
-همكاري در اعمال مقررات شرعي ذبح دام و همكاري جهت حسن اجراي كشتار شرعي و بهداشتي دام و طيور
-مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام و حركت بسوي توليدات و فراورده هاي ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي
-اعمال ضوابط و اجراي امور مربوط به ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نحوه عملكرد و نظارت بر شركتهاي مميزي بهداشتي دامپزشكي
تنظيم و تائيد پروندهاي مربوط به پرداختهاي غرامت دامهاي ضبطي در كشتارگاهها و ارجاع به امور مالي جهت پرداخت
صدور هر گونه پروانه تاسيس و بهر وري مرتبط با واحدهاي نگه داري دام ، طيور و آبزيان

اداره قرنطينه و امور بين الملل:
-انجام كليه اقدامات لازم جهت پيشگيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيك به داخل استان به منظور صيانت از سرمايه هاي دامي و حفظ بهداشت عمومي جامعه
-صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت دام زنده و فراورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و كنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوطه و دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي
-مراقبت در اجراي برنامه هاي كنترل بهداشتي و نقل و انتقال دام و فراورده هاي دامي از طريق ايجاد ، تجهيز و تكميل پستهاي قرنطينه ثابت و موقت طبق برنامه ها و مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي و قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور
-همكاري با سازمانهايي كه در امر ترخيص دام و فراورده هاي دامي مشاركت دارند
-اقدامات لازم جهت جمع آوري و نگهداري و ضبط آمار و اطلاعات فني و بهداشتي و قرنطينه اي استان
-انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم جهت عزيمت مامورين اعزامي دستگاه به خارج كشور
-اعمال ضوابط و اقدامات لازم به منظور صدور پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي تاسيس و بهره برداري اماكن و تاسيسات دامي
-مديريت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به سيستم يكپارچه قرنطينه دامي به منظور كنترل نقل و انتقال دام و فراورده هاي خام دامي با ذكر مبدا و مقصد
صدور مجوز و دفترچه هاي خودروهاي حمل دام ، طيور و فراوردهاي خوراكي و غير خوراكي

اداره آموزش و ترويج :
-تعيين و تشخيص نيازهاي آموزشي دامپزشكي استان و تنظيم برنامه هاي لازم در اين زمينه
-تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي قبل و ضمن خدمت جهت كادر دامپزشكي و برگزاري سمينارها و همايشها و كارگاههاي آموزشي
-انجام امور مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشي دامپزشكي(كلاسهاي مربوط به دامداران ، زنبورداران ، چوبداران و ... و دوره تربيت تكنيسين)
-تنظيم برنامه كارآموزي دانشجويان دانكشده هاي دامپزشكي
-تهيه و تنظيم گزارشهاي مورد نياز از فعاليت هاي آموزشي دامپزشكي استان
-تهيه و تنظيم نشريات ، بروشورها ، پمفلت هاي آموزشي براي استفاده كادر فني دامپزشكي
-تهيه و تنظيم نشريات ، بروشورها و پمفلت هاي آموزشي جهت آشنا نمودن مشاغل مرتبط به فعاليت هاي دامپزشكي
-تهيه و جمع آوري كتب ، مجلات و نشريات داخلي و خارجي در رشته هاي مختلف دامپزشكي و نگهداري آنها در اداره امور كتابخانه دستگاه
-تهيه و تنظيم طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دامپزشكي استان و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي طرحهاي مربوطه
-برنامه ريزي و هماهنگي در اجراي برنامه هاي آموزشي و عقيدتي كاركنان دستگاه و برگزاري مراسم در مناسبتهاي مذهبي

اداره رفاه و تعاون :
-مطالعه ، برنامه ريزي و پيگيري جهت افزايش انگيزه كاري كاركنان
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري تامين نيازمنديها و امكانات و طرحهاي رفاهي پرسنل از جمله تسهيلات بانكي ، مسكن ، امور تفريحي و سياحتي و زيارتي ، مددكاري اجتماعي ، اياب و ذهاب ، مهد كودك ، سهام عدالت و كمك هزينه ها و ...
-برنامه ريزي و پيگيري امور تربيت بدني و تقويم ورزشي و تهيه امكانات ورزشي مورد نياز پرسنل
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري ارائه خدمات بيمه اي و بهداشت و درمان پرسنل شامل بيمه تامين اجتماعي ، بيمه تكميلي ، بيمه تب مالت ، بيمه عمر و خدمات درماني و ...
-برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه ايجاد تعاونيهاي رفاهي كاركنان(تعاوني مصرف‌، تعاوني اعتبار و ....)
-تهيه و توزيع اقلام رفاهي و خواروبار كاركنان

اداره حقوقي:
طرح دعاوي و تقديم دادخواست عليه اشخاص حقوقي و حقيقي به مراجع قضايي و يا پاسخگويي به دعاوي مطروح در كليه مراجع اعم از دادگاه هاي عمومي و انقلاب و شعب ديوان عدالت اداري و مراحل تجديد نظر با اعلام نمايندگي از سوي اداره بر حسب مورد .
تعقيب و پيگيري دعاوي و شركت در جلسات دادرسي و قراردادهاي كارشناسي و معينه محل
پيگيري اجراي احكام صادره در مراجع مختلف قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع حل اختلاف
مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات سازمان دامپزشكي
اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت و ادارت مختلف ستادي و شهرستان ها از طريق شركت در كميسون هاي مختلف و شوراها و اظهار نظر حقوقي در مسائل زيربط .
آموزش قوانين و مقررات به ساير همكاران و همكاري با اداره بازرسي و ساير واحدهاي اداره كل.
تهيه و تنظيم آرشيوحقوقي شامل دستورالعملها و روشهاي لازم جهت حسن انجام امور حقوقي و تهيه كتابهاي حقوقي مورد نياز جهت مطالعه و استفاده كاربردي در مواقع لزوم به نفع سازمان .
انجام اقدامات لازم در زمينه دعاوي و اختلافات ثبتي و املاك و مستغلات اداره كل و شبكه هاي دامپزشكي مورد اختلاف با ساير مراجع و اشخاص حقيقي و حقوقي.
بررسي و اظهار نظر حقوقي در خصوص كليه مناقصات و قراردادها اعم از موضوعات  تخصصي و غيره در دستگاه .
اظهار نظر و اعلام پيشنهادات در خصوص پيش نويس آئين نامه ها ، طرحها و لوايح مرتبط با وظايف سازمان با همكاري واحدهاي مرتبط .
انجام اقدامات مرتبط به امور قراردادها و تنظيم نهايي قراردادها مورد نياز اداره كل و شبكه هاي تابع
انجام ساير امور محوله از سوي مدير كل .

اداره مبارزه با بيماريهاي آبزيان :
تهيه و تنظيم ، نظارت و پيگيري اجراي برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت مبارزه با بيماريهاي آبزيان
-تهيه و تنظيم ، نظارت و پيگيري ايجاد توسعه سيستم مراقبت بيماريهاي آبزيان و آناليز خطر بيماريها و اقدام براي مقابله آن
-نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ساليانه مبارزه با بيماريهاي آبزيان و انتخاب بهترين و موثرترين طريقه براي كنترل و ريشه كني آنها
-مطالعه ، جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك در خصوص موارد بروز بيماريهاي آبزيان و ارائه راهكارهاي اجرائي و تنظيم گزارشات لازم
-مطالعه ، بررسي و جمع آوري داده ها ، تحليل علمي و همكاري در آزمايشات فارمي و انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي آبزيان و مشاركت و همكاري در اجراي آنها
-مطالعه ، بررسي و جمع اوري اطلاعات در خصوص وضعيت منابع آبي و بيماريهاي واگيردار آبزيان بويژه بيماريهاي اخطاركردني و حاملين عوامل بيماريزا در اين منابع
-برنامه ريزي و پيگيري جهت ارتقا زيرساختها و ساختارهاي بهداشتي مراكز تكثير و پرورش آبزيان در راستاي عمليات بهينه آبزي پروري (CAP)
-مطالعه ، مشاركت و نظارت و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه مراكز تكثير و پرورش آبزيان
-مطالعه ، بررسي ، برنامه ريزي و مشاركت در ساماندهي و ارتقا سطح بهداشتي و امنيت زيستي در مراكز تكثير و پرورش آبزيان
-بررسي و پيش بيني تجهيزات ، دارو و مواد بيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي آبزيان.
تهيه، تنظيم و صدور دفاتر بهداشتي واحدهاي آپزي پروري
برنامه ريزي در خصوص تامين به موقع واكسن هاي مورد نياز مراكز آبزي پروري.

اداره مبارزه با بيماريهاي دامي:
-مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت مبارزه ، پيشگيري و مراقبت بيماريهاي دامي با اولويت بيماريهاي اخطاركردني و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام
-پيش بيني و نظارت مستمر بر حسن اجراي برنامه هاي ساليانه شامل مايه كوبي دامها با توجه به بيماريهاي شايع در مناطق مختلف و اقدامات لازم برعليه بيماريهاي انگلي و قارچي نظير سمپاشي اماكن و بدن دام و انجام آزمايشات فارمي و اقدامات لازم عليه بيماريهاي دامي و مشترك بين انسان و دام
-گردآوري ، پرورش و تجزيه و تحليل و تفسير داده هاي بيماريهاي دامي و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام بمنظور پيش بيني برنامه ها و انتخاب بهترين و موثرترين روش پيشگيري كنترل و ريشه كني بيماريها
-بررسي و پيش بيني تجهيزات ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير نهاده هاي دامي مورد نياز و پيگيري و نظارت بر توزيع آنها
-تنظيم برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غيربومي با همكاري اداره قرنطينه و امور بين الملل
-مطالعه و تدوين و ارائه پيشنهادات و انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك بين انسان و دام و همكاري در اجراي آنها و مشاركت با دستگاههاي بهداشتي مرتبط
-برنامه ريزي و نظارت بر عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك بين انسان و دام انجام شده توسط بخش خصوصي و اقدامات لازم جهت واگذاري امور مربوطه در قالب طرح توسعه خدمات بهداشتي درماني دامهاي روستائي و عشايري .
تهيه و توزيع به موقع  واكسنهاي مورد نياز و مصرفي توسط شبكه هاي دامپزشكي
برنامه ريزي وسياست گذاري در خصوص تامين واكسنهاي مورد نياز بخش خصوصي و نظارت بر توزيع آنها و رعايت زنجيره سرد .

اداره بررسيها:
-اعمال سيستم اطلاعات جغرافيايي بيماريهاي دامي (GIS) و برقراري سيستم اطلاع رساني ، مراقبت و نظارت بر بيماريهاي دام
-بررسي اپيدميولوژيك و شناسائي كانون بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و تعيين جغرافياي پراكندگي و بررسي راههاي انتقال و انتشار و مشخص نمودن عوامل اين بيماريها در اكولوژي هاي مختلف
-بررسي ميزان بروز ، شيوع و خسارات اقتصادي ناشي از بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام
-برسي وضعيت بهداشتي چراگاهها ، آبشخورها ، محل نگهداري ، مراكز تجمع ميادين دام ، كشتارگاهها و ساير تاسيسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري
-آناليز خطر(ارزيابي خطر ، مديريت خطر ، تعامل ارتباطي عوامل خطر) بيماريهاي بومي و غيربومي (اندميك و اگزوتيك)
-ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسنها ، مواد بيولوژيك سموم و داروهاي مورد استفاده در طرحها و پروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماريهاي دامي با همكاري ادارات مرتبط
-بررسي همكاري و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه دام
-بررسي بيماريهاي ناشي از تخمير و فساد مواد غذايي و مطالعه سمومي كه موجب مسموميت دامها مي گردند .

اداره مبارزه با بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم:
-مطالعه ، تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرائي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آنها
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري ايجاد و اجراي سيستم مراقبت بيماريهاي واگير دار طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم
-نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ساليانه مبارزه و مايه كوبي بيماريهاي واگير دار طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم و تجزيه و تحليل و انتخاب بهترين و موثرترين طريقه براي كنترل و ريشه كني آنها
-مطالعه ، بررسي ،‌جمع آوري داده ها ، تحليل علمي و همكاري در آزمايشات فارمي و انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي طيور ،زنبورعسل و كرم ابريشم و همكاري و مشاركت در اجراي آنها
-بررسي و پيش بيني تجهيزات ، دارو و مواد بيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم
-مطالعه و بررسي شناسائي علل و عوامل دخيل در بروز و انتشار بيماريهاي واگيردار طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم و آناليز خطر بيماريها و نظارت و اقدام براي مقابله آنها
-مطالعه ، جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك در خصوص موارد وقوع بيماريهاي طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم و ارائه راهكارهاي اجرائي لازم
-همكاري و نظارت بر عمليات پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگيردار طيور ،زنبور عسل و كرم ابريشم انجام شده توسط بخش خصوصي
-تنظيم برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غيربومي با همكاري اداره قرنطينه و امور بين الملل
همكاري با مديريت بيمه بانك كشاورزي در خصوص پرداخت هزينه واحدهاي پرورش طيور
انجام تمامي اقدامات مربوط به معدوم سازي واحدهاي پرورش طيور در خصوص بيماريهاي واگير دار
-مطالعه ، مشاركت و نظارت و پيگيري براي افزايش سطح پوشش بيمه مراكز پرورش طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم
-مطالعه و بررسي ، برنامه ريزي و مشاركت در ساماندهي و ارتقا سطح بهداشتي و امنيت زيستي مراكز پرورش طيور ، زنبورعسل و كرم ابريشم

دبيرخانه :
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري جهت انجام اصولي و رورش مند مكاتبات اداري در چارچوب وظائف محوله
-دريافت ،‌ثبت و توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره با انجام و توسعه اتوماسيون اداري و روشهاي مكانيزه
-انجام كليه امور مربوط به مكاتبات اداري و نظارت بر امور دورنگارها
-انجام امور تايپ و ماشين نويسي با استفاده از تكنيكها و روشهاي نوين
-ارسال و دريافت محموله هاي پستي و پيگيري امور مربوطه
-برنامه ريزي و انجام امور مربوط به خدمات انتشارات و تكثير

كارگزيني :
-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در خصوص تشكيلات سازماني هماهنگ با وظايف و مسئوليت هاي قانوني و تهيه گزارشهاي لازم در زمينه تركيب نيروي انساني شاغل
-نظارت مستمر در زمينه بهبود سيستمها و روشها و اجراي طرحهاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري صدور احكام پرسنلي شامل استخدام-انتصاب-تطبيق-ارتقا –ماموريت-انتقال-مرخصي-قطع رابطه استخدامي-بازنشستگي-خريد خدمت-اخراج-انفصال-تعليق-استعفا-فوت و بركناري و ...
-برنامه ريزي و نظارت بر ثبت و نگهداري اطلاعات پرسنلي با استفاده از روشهاي نوين و مكانيزه
-برنامه ريزي ، نظارت و اجراي قوانين و مقرات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و استخدامي و ابلاغ آنها به ادارات ستادي و شهرستاني
-تهيه گزارش كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق و مزايا
-انجام اقدامات لازم در خصوص گزينش پرسنل واجد شرايط استخدام
انجام اقدامات لازم در خصوص عملكرد و بيمه مشمولين


كارپردازي :
-انجام اقدامات لازم جهت تهيه و پيگيري تامين لوازم تجهيزات و امكانات فني و اداري مورد نياز
-انجام امور مربوط به تهيه و پيگيري تامين امكانات لازم جهت نگهداري بهسازي و بازسازي ساختمان و فضاي فني و اداري و ساير وسايل و تجهيزات
-انجام اقدامات لازم جهت تامين لوازم و امكانات به منظور ايجاد آمادگي براي مقابله با حوادث پيش بيني نشده
-انجام امور مربوط به تهيه و پيگيري تامين امكانات لازم جهت نگهداري ، بهسازي و بازسازي ناوگان حمل و نقل دستگاه

بازرسي :
-تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستادي و شهرستاني به منظور سنجش عملكرد واحدها با اهداف و برنامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
-بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
-تهيه گزارشات دوره اي در فواصل ماهيانه و شش ماهه جهت ارائه به سازمان مركزي و استانداري
-تجزيه و تحليل عملكرد مديريت ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
-كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي محصوص و نامحسوس و ارائه گزارشات لازم به مديران ذيربط و مدير كل
-رسيدگي و نظارت دقيق بر نحوه اجراي شرح وظايف پيش بيني شده از سوي مديران و كاركنان مجموعه استان


ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات :
-ارزيابي عملكرد شبكه هاي دامپزشكي و ادارات ستادي و اعلام گزارشات دوره اي
-گردآوري و تكميل شاخصهاي دستگاهي
-دريافت ، بررسي و جمع بندي گزارش بازديدهاي ميداني شبكه هاي دامپزشكي استان
جمع بندي و بررسي گزارش ماموريت مسئولين ستادي و پيگيري جهت رفع مشكلات و چالشهاي موجود
-انجام خود ارزيابي دستگاهي به صورت دوره اي و نظرسنجي ارباب رجوع
-دريافت و جمع بندي پيشنهادات و انتقادات در كميته مربوطه و تصويب موارد برتر
-اجراي سيستم تشويق و توبيخ كاركنان براساس ارزيابي هاي ماهيانه
-جمع بندي و ارائه پيشنهاد ميزان فوق العاده و اضافه كار كاركنان ستادي و شبكه هاي شهرستان به مدير دستگاه
-دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم از واحدها و كاركنان دستگاه و اقدام جهت پاسخگوئي در اسرع وقت
-بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي
-بازرسي و پاسخگوئي به شكايات وارده از نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل اداره كل ارتباطات مردمي و سفرهاي رياست جمهوري و اداره كل بازرسي استان
-جمع بندي شكايات واصله به صورت دوره اي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به بالاترين مقام اجرائي دستگاه در راستاي كاهش شكايات مردمي

اداره حراست :
اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظت پرسنلي ، حفاظت اسناد و مدارك و يارانه ها
ارائه خدمات مشورتي مورد لزوم به مدير كل در زمينه هاي مختلف از جمله :
-شناسائي عوامل ايجاد نارضايتي ارباب رجوع و كاركنان
-شناسائي عوامل فساد و سوء استفاده احتمالي مالي
-بررسي و استعلام حراستي در انتصابات به درخواست مديركل
-اتخاذ تدابير حفاظتي لازم از مجموعه و اماكن تاسيسات
-اعلام نظر در خصوص صلاحيت كاركنان اعزام به خارج از كشور با هماهنگي مراجع ذيصلاح
-صدور كارت شناسائي كاركنان با هماهنگي مديريت حراست جهاد كشاورزي استان
-كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين ، اموال و وسايل نقليه
-نظارت بر گردش اسناد طبقه بندي شده و تشكيل بايگاني محرمانه
-تهيه گزارش از حوادث و اتفاقات غيرعادي

اداره امور عمومي:
-نظارت و اعمال نظر در اجراي امور عمومي از قبيل تاسيسات ، تجهيزات ، تعميرات و نگهداري ساختمان و نظارت بر عملكرد خدمات عمومي همچون نقليه، آبدارخانه و نظافت و ..
-نظارت بر خريد اقلام و اجناس مورد نياز و نظارت بر انبار و انجام امور كارپردازي
-بررسي و نظارت بر حسن عملكرد امور دبيرخانه از قبيل تايپ ، فاكس ، ثبت نامه هاي وارده و صادره ، بايگاني مركزي و اتوماسيون اداري
-نظارت بر دريافت و توزيع انواع وام هاي قرض الحسنه و تسهيلات بانكي جهت همكاران
-بررسي و پيشنهاد عقد قرارداد با افراد و شركت ها در رابطه با كارهاي خدماتي به اداره حقوقي بانظر مدير كل دستگاه


اداره امور مالي :
-نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها مطابق با قوانين و مقررات مربوطه
-درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه
-درخواست وجه از خزانه حسب مورد براي انجام هزينه ها
-مطالعه و همكاري در پيش بيني اعتبارات مورد نياز
-سياستگذاري ، برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري استقرار سيستم مالي اصولي و علمي با استفاده از آخرين دستاوردهاي فني آوري
-برنامه ريزي ، نظارت و پيگيري اجراي قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي مالي كشور در دريافتها و پرداختهاي سازمان
-ثبت و نگهداري اعتبارات وصولي به تفكيك برنامه ها، طرح ها و ... مواد هزينه و اقدام برابر مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده مربوطه و تهيه گزارشات مالي لازم
-برنامه ريزي ، نظارت و رسيدگي به حساب تنخواه گردان ادارات كل و واحدهاي تابعه سازمان و ساير حسابها از جمله دارو ، واكسن و ... و اسناد مربوطه
-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
-نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور


دايره بايگاني اسناد امور مالي و تنظيم اسناد :
-بايگاني اسناد امور مالي
-كنترل واخواهي اسناد مالي و پيگيري رفع نواقص اسناد
-كلاسه بندي اسناد مالي و طبقه بندي بايگاني
-كمك در تنظيم اسناد مالي بويژه تنظيم اسناد غرامت بروسلوز و لاشه هاي ضبطي و برگه هاي محاسباتي
-پيگيري امور مالي و مراحل صدور چك
-تلاش در برطرف كردن نيازهاي اداري كاركنان امور مالي
-تفكيك و توزيع نامه هاي امور مالي
-عند الزوم ساير امور ارجاعي از سوي مديران مربوطهدايره صدور حواله واكسن ، دارو و سموم و رسيدگي به اسناد تملك دارائي هاي سرمايه اي:
-صدور حواله واكسن ، دارو و سموم و مواد بيولوژيك
-كنترل حساب دارو ، واكسن و سموم ، وصول و نگهداري حساب درامدهاي اداره كل و دريافت تائيديه هاي خزانه
-انجام امور مربوط به تنظيم اسناد داروئي
-انجام امور مربوط به تنظيم و رسيدگي به اسناد تملك دارائي هاي سرمايه اي
-عندالزوم ساير امور ارجاعي از سوي مديران مربوطه

دايره رسيدگي به اسناد هزينه اي-صدور چك و امين اموال :
-تنظيم و رسيدگي به اسناد هزينه اي و تهيه و برگه هاي محاسباتي مربوطه
-انجام امور مربوط به صدور چك ، كنترل حسابهاي مربوطه به منظور رفع اختلاف
-تهيه و تنظيم مغايرت بانكي به صورت ماهيانه
-كنترل ليست دارائي هاي منقول و غيرمنقول اداره كل
-نصب برچسب اموال بر كليه اموال اداري
-تهيه ليست و دفاتر اموال اداره كل
-عندالزوم ساير امور ارجاعي از سوي مديران مربوطه

دايره اعتبارات و امور بازنشستگان :
-مسئول اعتبارات هزينه اي و ابلاغي
-تهيه و تنظيم ليست هاي حقوق-اضافه كار-ماموريت و ساير مزاياي كاركنان
-رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوطه
-انجام كليه امور مربوط به حقوق و دستمزد بازنشستگان و موظفين
-انجام كليه امور مربوط به بيمه بازنشستگان و موظفين
-عندالزوم ساير امور ارجاعي از سوي مديران مربوطه

نقليه:
- نظارت بر امور وسايل نقليه موتوري اداره كل
- نظارت و انجام كليه امور مربوط به تحويل و تحول خودروها
-پيگيري و انجام امورات مربوط به شماره گذاري خودروها و عندالزوم تعويض پلاك
-پيگيري و انجام به موقع بيمه خودروها و تمديد در موعد مقرر و انجام معاينه فني خودروها
-كنترل و تائيد ميزان مصرف سوخت خودروها با توجه به كاركرد و پرينت كارت سوخت
-نظارت بر امور فني خودروها و پيگيري و صدور درخواست خريد يا تعمير و رفع عيوب و نواقص خودروها
-پيش بيني و برآورد مايحتاج خودروها و اعتبار مورد نياز جهت سوخت و تعمير
-پيگيري و حمل واكسن و فراورده هاي بيولوژيك با رعايت زنجيره سرد از طريق سازمان متبوع
-پيگيري و حمل واكسن و فراورده هاي بيولوژيك با رعايت زنجيره سرد از مركز استان به شهرستانهاي تابعه
- تحويل و حمل لوازم مورد نياز از سازمان متبوع
-پيگيري در خصوص اطلاع و ابلاغ به موقع آخرين دستورالعمل هاي اداره كل و همچنين آخرين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي پليس راهوار به رانندگان و استفاده كنندگان خودروها

بايگاني:
تشكيل پرونده هاي اجرائي
ضبط اوراق در پرونده ها
پيوست نمودن نامه هاي واصله به پرونده هاي مربوطه
ضبط اوراق و قبوض و اجرائيه هاي ابلاغ شده مربوط به پرونده ها
ثبت خلاصه مشخصات نامه هاي وارده در دفتر انديكاتور
-حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق ،اسناد مدارك و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط براساس روش تعيين شده
مجزا نمودن پرونده هاي مختومه شده از پرونده هاي جاري و ضبط در محل ديگر
انجام ساير امور مرتبط با وظايف واحد كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي گردد


آزمايشگاه مرجع و مركز تشخيص :
-مرجعيت و تشخيص قطعي عوامل بيماريزاي تب برفكي ، انفلوانزاي فوق حاد و تشخيص انواع گوشت حيوانات و انواع بيماريهاي دام ، طيور و آبزيان ، زنبورعسل و كرم ابريشم و حيات وحش با استفاده از تكنيك پيشرفته PCR
-تائيد ، نظارت و تفسير و انجام انواع آزمايشات سرولوژي ، انگل شناسي ،‌كنترل كيفي و بهداشتي ، آناليز و نمونه هاي مرضي دام ، طيور ، آبزيان ، زنبورعسل و كرم ابريشم و حيات وحش و تنظيم گزارشات و ارائه اطلاعات مربوطه
-تائيد و نظارت بر كليه روشهاي مراقبت و كنترل دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي
-جمع آوري ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل كليه نتايج آزمايشگاهي و ايجاد بانك اطلاعات مربوطه مطابق دستورالعمل ها و ضوابط
-بهره گيري از داده ها و اطلاعات آزمايشگاهي در ارزيابي و روشهاي مبارزه با بيماريهاي دام ، طيور و آبزيان و ... و ارائه نظرات مشاوره اي به ادارات ستادي فني
-يكنواخت ، بهينه و به روز نمودن روشهاي آزمايشگاهي تشخيص دامپزشكي و اجراي ضوابط و الزامات استاندارد و اعبتار بخشي آزمونهاي در حال انجام
-بهبود و ارتقاي فعاليت هاي تشخيصي آزمايشگاهي با شركت در دوره هاي آموزشي و برنامه هاي كنترلي و نظارت داخل و خارج كشور و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي جهت آزمايشگاههاي شهرستانها و بخش غيردولتي
نظارت بر عملكرد فني آزمايشگاهاي غيردولتي دامپزشكي و گزارش گيري از آنها
-همكاري در برگزاري همايش ها ، كنفرانسها و طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط و تهيه مطالب آموزشي و كلينيكي آزمايشگاهي
-نظارت ، تائيد ، تفسير و انجام آزمايشات مجدد برروي نمونه هاي مشكوك در صورت لزوم و مطابق با قوانين دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
انواع آزمايشات قابل انجام
1-تشخيص قطعي عوامل بيماريزا، بيماريهاي دام و طيور از قبيل تب برفكي ، آنفلوانزاي فوق حاد با استفاده از تكنيك پيشرفته PCR و نيز تشخيص گوشت انواع حيوانات با اين روش
2-انجام آزمايش بر روي نمونه هاي مرضي دام ،طيور ، آبزيان و زنبورعسل كشت ميكروبي و قارچي و شناسائي انواع آنها
-انجام آنتي بيوگرام از كشتهاي ميكربي مثبت
-انجام آزمايشات انگل شناسي از قبيل شناسائي انواع انگلهاي خوني ، گوارشي ، جلدي و نيز شمارش انگلها EPG
-انجام آزمايشات سرولوژي طيور از قبيل HI آنفلوانزا ، نيوكاسل-SP-MS-MG
-انجام آزمايشات اليزاي طيور در خصوص تشخيص بيماري تعيين سطح ايمني از قبيل گامبورو ، برونشيت ، آنفلوانزا ، نيوكاسل
-انجام آزمايشات سرولوژي دام شامل آزمايشات رزبنگال ، رايت و 2ME و رينگ تست جهت تشخيص بروسلوز
-انجام آزمايشات اليزاي دام جهت تشخيص بيماري تب برفكي تعيين سطح ايمني دامها و كنترل كيفي واكسن مربوطه
-انجام آزمايشات مربوط به شمارش انواع باكتريها و قارچها جهت كنترل بهداشتي فراورده هاي خام دامي و نيز انجام آزمايش روي لاشه
-انجام آزمايشات كنترل ميكروبي و بهداشتي آب مرغداريها و دامداريها
-انجام آزمايشات كنترل كيفي و بهداشتي شيرخام از قبيل تعيين درصد چربي ،پروتئين دانسيته ماده خشك ، شمارش كلي ميكربي و نيز تعيين تقلبات احتمالي موجود در شير
-انجام آزمايشات آناليز خوراك دام و طيور از قبيل تعيين درصد پروتئين ، TVN ، كلسيم و فسفر ، چربي ، رطوبت ، خاكستر ، ماده خشك و فيبر و نيز اندازه گيري انرژي جيره
-تعيين مقادير عناصر غيرمجاز در فراورده هاي خام دامي و نيز خوراك دام و طيور

چارت سازمانی اداره کل


 

شعار سال

سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گرامی باد

پیام بهداشتی دامپزشکی

توصیه های بهداشتی دامپزشکی

 

تصاویر روز نمایشگاه و فعالیت های دامپزشکی

 

اطلاعیه ها

بانک اطلاعات گردشگری کرمان

تقویم فارسی

 
چهارشنبه
1396
مهر
26
 

اوقات شرعی